Op 27 september a.s. vindt de studiedag “Lokale Belastingen 2019”  in Brussel plaats. Hierbij zal worden gefocust op een aantal actuele topics in de materie van lokale belastingen. Deze studiedag wordt georganiseerd door uitgeverij die Keure i.s.m. het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen. Mr. Bart Engelen zal als lid van de redactieraad tijdens deze studiedag samen met Michel Maus, Professor Fiscaal Recht VUB, het onderwerp “Van idee tot aanslag” toelichten.

Inschrijven kan via de volgende link: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9754/lokale-belastingen-2019 waarop u ook bijkomende informatie kan terugvinden.