Op 16 november 2018 organiseert Antaxius tussen 12u en 14u een lunch seminar “Bedrijfsoverdracht juridisch en fiscaal bekeken” in het kader van de "Week van de bedrijfsoverdracht".

Deze sessie zal doorgaan in de kantoren van Antaxius in de Léon Stynenstraat 75C. Parkeergelegenheid vindt u op de parking bij het justitiepaleis.

Voor inschrijvingen, gelieve een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WVDBO label 2018

Het aanbreken van een nieuwe legislatuur is voor veel gemeenten het startschot om hun belastingreglementen even opnieuw onder de loep te nemen: heel vaak lopen de reglementen tot 2019 en dan wordt in 2020 met een propere lei herbegonnen.

Het opstellen van nieuwe of revalueren van bestaande reglementen vergt echter de nodige kennis en kunde, zowel wat de interne bestanddelen ervan betreft, als de diverse wettelijke en reglementaire voorschriften, administratieve standpunten, algemene rechtsbeginselen, evoluties in de rechtspraak en inzichten uit de sector.

Om het proces in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat u met kennis van zaken en juridische garanties de belastingreglementen kunt inblikken, werkte Bart Engelen een stramien uit dat als referentiekader kan fungeren om op een solide manier de klus te klaren.

Hierover is recent ook een artikel verschenen op het platform van finconnect (uitgeverij Vanden Broele): zie https://myportal.vandenbroeleconnect.be/nl-be/inhoudstypes/highlights/detail/74029018386532539/

Het eenvoudigweg verlengen van belastingreglementen is een gemiste kans wanneer een stemming van de belastingreglementen van toepassing wordt. Er zijn immers risico's verbonden aan achterhaalde belastingreglementen waardoor uw gemeente noodzakelijke inkomsten kan mislopen. Bovendien staan lokale overheden vaak te weinig stil bij de mogelijkheden die gemeentebelastingen bieden om het beleid van het gemeentebestuur te ondersteunen en dit zonder dat er sprake is van pestbelastingen. Mr. Bart Engelen kan uw bestuur op dit vlak adviseren en praktische suggesties formuleren.

Desgewenst stellen wij graag onze diensten tijdens een persoonlijk onderhoud met uw lokaal bestuur voor.

Voor meer informatie hieromtrent kan u Mr. Bart Engelen contacteren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meester Bart Engelen schreef een artikel over de overmacht "in fiscalibus" zoals gezien door de bril van het Hof van Cassatie.

Een weergave van het artikel vindt u via onderstaande link.

overmacht.pdf

Op 21 juni (Gent) en 14 september (Leuven) organiseert uitgeverij Vanden Broele een studienamiddag "Actualia gemeentebelastingen 2018”.

Tijdens dit seminarie zullen de nieuwste evoluties inzake lokale belastingen worden toegelicht.

Mr. Bart Engelen is de programmacoördinator van deze studienamiddagen en zal ook het merendeel van dit seminarie aan het woord komen om de nieuwste evoluties inzake lokale belastingen toe te lichten.

Meer interesse, zie bijgevoegde folder.

Pub_Actualia_gemeentebelastingen_2018_def_HR_DRUK.PDF

Meester Bart Engelen schreef een zeer interessant artikel in aflevering 2017/4 van tijdschrift “Lokale en Regionale Belastingen. Het gaat om het  “Overzicht ten behoeve van de praktijk betreffende de activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden”.

Voor meer informatie kan u terecht bij meester Bart Engelen.

Een weergave van het artikel vindt u via onderstaande link.

B._ENGELEN_Overzicht_ten_behoeve_van_de_praktijk_betreffende_de_activeringsheffing_inzake_onbebouwde_kavels_en_bouwgronden_LRB_2017-4_p._4-_34.pdf

cover LRB