Mr. Bart Engelen zal op 20 februari 2020 in Gent  en 3 maart 2020 in Leuven een opleiding verzorgen over de trends en evoluties inzake gemeentebelastingen en retributies.

Meer interesse, klik dan op onderstaande link voor deze opleidingen.

https://uitgeverij.vandenbroele.be/nl-be/opleidingen/opleiding.aspx?id=1349 

https://uitgeverij.vandenbroele.be/nl-be/opleidingen/opleiding.aspx?id=1350

 trends

Op 27 september a.s. vindt de studiedag “Lokale Belastingen 2019”  in Brussel plaats. Hierbij zal worden gefocust op een aantal actuele topics in de materie van lokale belastingen. Deze studiedag wordt georganiseerd door uitgeverij die Keure i.s.m. het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen. Mr. Bart Engelen zal als lid van de redactieraad tijdens deze studiedag samen met Michel Maus, Professor Fiscaal Recht VUB, het onderwerp “Van idee tot aanslag” toelichten.

Inschrijven kan via de volgende link: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9754/lokale-belastingen-2019 waarop u ook bijkomende informatie kan terugvinden.

Op 21 juni (Gent) en 14 september (Leuven) organiseert uitgeverij Vanden Broele een studienamiddag "Actualia gemeentebelastingen 2018”.

Tijdens dit seminarie zullen de nieuwste evoluties inzake lokale belastingen worden toegelicht.

Mr. Bart Engelen is de programmacoördinator van deze studienamiddagen en zal ook het merendeel van dit seminarie aan het woord komen om de nieuwste evoluties inzake lokale belastingen toe te lichten.

Meer interesse, zie bijgevoegde folder.

Pub_Actualia_gemeentebelastingen_2018_def_HR_DRUK.PDF

Pascal Faes schreef een interessante bijdrage voor Bloomberg over de Fiscale consolidatie in Europees perspectief.

Het artikel kan u lezen via onderstaande link.

 EU_Note.pdf

bloomberg

Meester Bart Engelen schreef een artikel over de overmacht "in fiscalibus" zoals gezien door de bril van het Hof van Cassatie.

Een weergave van het artikel vindt u via onderstaande link.

overmacht.pdf