Stefan Geluyckens is co-auteur van het handboek “Duiding en BTW”. Het handboek biedt een grondige artikelsgewijze bespreking van het BTW-wetboek.

Voor de praktische bruikbaarheid wordt bij de
artikelen een onderdeel verwijzingen opgenomen naar:
1. de gelijkluidende bepaling in de Europese wetgeving;
2. de arresten van het HvJ;
3. de arresten van de hoogste Belgische hoven.

De editors en auteurs zijn stuk voor stuk btw-specialisten. Dit heeft tot gevolg dat de toelichtingen bij de diverse bepalingen enerzijds voor een ruim publiek geschikt zijn, maar anderzijds ook oog hebben voor details waarnaar btw-specialisten op zoek zijn. Al bij al blijft de materie van de btw – wellicht nog meer dan andere fiscale rechtstakken – bepaald door praktische regelingen die niet in de wetgeving terug te vinden zijn, maar die hun oorsprong vinden in administratieve beslissingen of rechtspraak van het Hof van Justitie. De bedoeling van deze Duiding is dan ook om deze bijkomende bronnen op een gepaste manier te ontsluiten, maar ook om ze aan te halen op een manier dat zij gemakkelijk terug te vinden zijn voor degene die daar specifiek naar op zoek is.


 

https://www.larciergroup.com/nl/catalogsearch/result/?q=duiding